Anasayfa   |   iletişim   |   Arama

Proje Detay Çözümleri ve teklif için bizimle irtibata geçiniz.

Image

ImageDemir Çelik Endüstrisinde genel mühendislik, özel makinaların dizaynı,rulo sac işleme hatları, özel profiller, rollform sistemler, sandviç panel hatları, alüminyum kompozit panel hatları, poliüretan uygulamaları, kreynler, malzeme hareket ekipmanları ve genel makina konularında kendi bilgi birikimi ile çağdaış teknolojiye uygun proje ve mühendislik hizmetlerini yapmaktadır.

Image

Arayın görülelim.
Yaptığımız ve şuan devam eden projelerimiz hakkında bilgi edinin....


Image

Özel profilli hatlar için görüşülür.

GSM: 543 464 10 34

 
 
MÜHENDİSLİK PDF Yazdır E-posta

Mühendislik ve PROJE Planlama çalışmalarımıza aşağıdaki önemli konuları dikkate alarak başlıyoruz;

Sinus Panel Mühendislik.- İş yerinin imar, ruhsat alma durumu

- İş yerine ulaşım (yollar ve kapasiteleri)

- Bölgenin güvenlik koşulları

- Yöre halkının projenin yapımına yaklaşımı

- Yerel taşeron ve imalatçıların projeye yaklaşımı

- İşin çevreye rahatsızlık verme ihtimali,

- İşverenin mesai saatleri sonrasında çalışmaya izin verip vermeyeceği

- İş yeri şehir içinde ve trafiğin yoğun olduğu bir yerde ise ağır taşıtların trafikteki izin süreleri

- Malzeme temin ve şantiyeden çıkacak nakliyelere ilişkin olası problemler

- Topografik durumdan kaynaklanacak güçlükler

- Elektrik, su, vb. temini etüt edilmelidir.

- Bölge içinde ve çevresinde yeri

- Ekonomik yapı -Çevresel yapı Mekan oluşumu

- Tarihsel çevre -Kent estetiği Fiziksel yapı

 - Çevresel kaynaklar -Jeomorfolojik ve topoırafik eşikler

- İklim -Bitki örtüsü

- Jeolojik durum, deprem,akarsular, taşkın durumu,

- Toprak kabiliyeti, sulama,

- içme ve kullanma suyu sağlanan kaynaklar,

- Maden kaynakları,

- Görsel değerler, görü noktaları,

- Çevre sorunları yönünden durum, Nüfus, demografik yapı

- Nüfus değişimi, -Yerleşime göç-dışa göç

- Nüfus yapısı, Sosyal yapı Ekonomik yapı

- çalışanların ekonomik faaliyetlere dağılımı,

- Gelir düzeyi,gelirle ilgili endeksler, gelir dağılımı, işsizlik ve marjinal Sektör,

- Tarım ve madencilik sektörü,

- Sanayi sektörü,

- Hizmetler sektörü, Bugünkü alan kullanımı ve alt yapı

- Konut alanları,

- Bölgesel merkez, merkezi iş alanı,

- Sanayi yerleşme alanı

- Yeşil alanlar, -Kentsel sosyal donanım,

sinus panel mühendislik- Tarım,

- Orman,

- Askeri alanlar,

- Mezarlıklar,

- Kentsel ulaşım ve teknik alt yapı,

- Mülkiyet durumu ve arazi değerleri,

- Önceki plan kararları, uygulama, etkinliği,

- Gelişme eğilimleri,

- Finansman analizi,

- Üst plan karaları ve yasal çerçeve.

 
© 2020 SinusPanel.com